Epona

   

 


   Ledig/ Available


 

   
         Sequena


     Ledig/Available

    
 

  

            

          Arduina
           Balor

 
              Taranis

 

 
        

           

  Juvelerna har nu kommit till världen

                     2019-03-21

              
Lyckad parning mellan Fiona och   ryska Xandor. Nedkomst om ca 2     veckor.

 


Xandor

HCM N/N

DNA N/N genom sina föräldrar. 

Ägare: cats of river


Fiona 

HCM N/N

DNA N/N

                                       

                     Förväntade färger 

Honor 

Svart,svart sköldpadda,blå och blå sköldpadda. 

Hanar

Svart,röd,blå och creme